AKTIVER JAVASCRIPT FOR AT HANDLE. SE INSTRUKTION HER:

Language

Den 16. september 2018:

Vi har siden offentliggørelsen af investment Memorandum været i kontakt med de fleste pensionskasser, der ikke på en eller anden måde er tæt knyttet til de 4 eksisterende realkredit koncerner.
Vi har modtager stor anerkendelse for det professionelle faglige niveau i Information Memorandum, men desværre ingen konkrete tilsagn om deltagelse i finansiering af projektet.
Der er dog flere af pensionskasserne, der har tilkendegivet, at de gerne vil holdes opdateret på forløbet med henblik på eventuelt senere at gå ind i projektet.
Vi er nu gået i gang med at henvende os til private investorer, hvor vi møder positiv interesse, og har på nuværende tidspunkt etableret god dialog med flere investorer.
Vi fortsætter dialogen med både private og institutionelle investorer med henblik på at opnå tilsagn om de 125 mio. kr. vi har behov for.


Den 26. august 2018:

Derfor hæver banken prisen på dit boliglån
(Link til Artikel på Finans.dk)

Monopolernes greb om boligmarkedet presser gebyrerne i vejret og forgylder bankernes aktionærer. Citat:
"Samtidig bør adgangsbarriererne for nystarterede konkurrenter, som Boligejernes Realkredit, gås igennem med en tættekam og forsimples. Realkreditten har i den grad brug for frisk luft."


Den 11. august 2018:

Boligejerne tabte retssag mod BRFkredit og Totalkredit om hjemmel til stigende bidragssatser

Øste Landsret afsagde dom den 8. august 2018 til fordel for realkreditinstitutterne, hvorved institutternes ret til at hæve bidragssatserne på eksisterende lån, blev stadfæstet. Dermed tabte boligejerne endegyldigt håbet om, at der i det mindste skal argumenteres for behovet for stigningen. Dette afviste landsretten.
Der er derfor endnu større behov for etablering af Boligejernes RK end tidligere, for at sikre en fair og gennemskuelig prissætning i branchen.
Vi arbejder fortsat på at skaffe de 125 mio. kr. til etableringen af selskabet.Den 1. maj 2018:

Præsentation af Investment Memorandum for etableringen af et nyt realkreditinstitut

Boligejernes RK er nu klar til at møde potentielle investorer

Den 25. april 2018: Så er vi klar til at møde investorerne. Det er med stor glæde, at vi nu endelig kan præsentere det arbejde, vi har brugt lang tid på at producere, og som vores mange støtter rundt om i landet har været med til at finansiere udviklingen af.

Download ”Investment Memorandum” enkeltsidet version her (PDF- åbner i et nyt vindue)

Download ”Investment Memorandum” dobbeltsidet version her (PDF- åbner i et nyt vindue)

Vi kan nu endelig invitere interesserede investorer indenfor i ”maskinrummet” og gå vores planer igennem på nærmeste hold

Vi håber at pensionskasser, øvrige institutionelle investorer samt private investorer vil støtte vores initiativ med at etablere et nyt selvstændigt og uafhængigt realkreditinstitut med fokus på at tilbyde enkle og let forståelige lån, med lave omkostninger og til glæde for låntagere i hele landet.

Boligejernes RK er snart klar til at møde potentielle investorer

Den 27. marts 2018:

Det er længe siden du har hørt fra os. Det beklager vi. Men nu er der nyheder på vej.

Som omtalt i seneste opdatering på hjemmesiden har vi behov for at udarbejde materiale til potentielle investorer, der bl.a. besvarer spørgsmål som:

  • Hvordan vil I skaffe kunderne?
  • Hvor vil I få IT systemer fra?
  • Hvor stor en organisation behøver I?
  • Hvem står bag realiseringen af projektet?
  • Hvordan ser økonomien ud for låntagerne?
  • Kan I holde en bidragssats på 0,5% på fast forrentede lån som tidligere stillet i udsigt?
  • Hvordan ser økonomien for virksomheden ud?
  • Og hvad får en investor ud af at investere i Boligejernes RK?


Vi har hen over vinteren indsamlet materiale, haft dialog med potentielle leverandører og samarbejdspartnere og har bearbejdet al den information for at kunne udarbejde et ”Investment Memorandum”, som vi forventer at kunne offentliggøre ultimo april 2018.

Vi er lige nu i færd med at kvalitetssikre materialet og forventer at kunne sende det ”i trykken” kort tid efter Påske.
Vi glæder os over at tallene, efter en grundig bearbejdning i vores opbyggede finansielle modeller, ser ud til at stemme med vores indledende forventninger, som var at vi behøvede 100 mio. kr. til opbygning af virksomheden samt 2-3 mia. kr. i kapital til dækning af lånene.

Der er 2 gode nyheder i disse tal, nemlig at de 100 mio. kr. holder som estimeret, dog med en lille pil opad, da vi har erfaret at vi altid skal have ca. 37,5 mio. kr. i kassen som reserve i en finansiel virksomhed og at kapitalkravet også ser ud til at holde.

Vi glæder os nu til at holde Påske, og ser frem til at komme ud til potentielle investorer og præsentere vores planer for dem.

God påske til alle.


Den 24. december 2017:

Siden afslutningen af vores Crowdfunding har vi været i dialog med en investor, som delte vores værdier for et nyt realkreditinstitut samt udtrykte interesse i at være eneinvestor i projektet. Forhandlingerne er desværre endt med at vore veje måtte skilles. Vi har derfor ikke været i stand til at give lyd fra os i den mellemliggende periode, da disse forhandlinger har været omgivet af krav om diskretion.

Vi er derfor tilbage ved den oprindelige strategi med at benytte midlerne fra Crowdfundingen til at finansiere aktiviteter til at rejse den nødvendige kapital for at gennemføre projektet.  Vi skal dels udfærdige materiale til brug for møder med potentielle professionelle og private investorer samt gennemføre disse møder.

Disse møder forventes gennemført henover foråret, og målet er at få tilsagn fra 3 – 5 investorer om at tilvejebringe den nødvendige kapital til udvikling af løsningen.

Det er selvsagt også en proces der er omgivet af krav om diskretion, hvorfor information vedrørende fremdrift m.m. i projektet vil være sparsom, indtil vi har investorerne på plads.
Vi er dog fortsat fortrøstningsfulde om at det nok skal lykkes at få rejst den nødvendige kapital.

Den 24. december 2017:

Boligejernes RKs crowdfunding projekt blev tildelt prisen som ”årets helte” på årsmødet i Dansk Crowdfunding forening, der blev afholdt i 7. december 2017 i den gamle Børsbygning i København. Prisen tildeles blandt andet ud fra kriterier som kampagnens jordbundethed, autencitet og ærlighed, samt stærk lokal forankring, der i vores kampagne tager udgangspunkt i bevarelse af den velfungerende danske realkredit model. Vi vil i den forbindelse gerne endnu engang takke alle bidragsydere, der støttede vores kampagne.

Den 1. oktober 2017:

En STOR TAK fra formanden for Boligejernes RK, Wagn Erik Nørgaard.

Vores Crowdfunding er sluttede den 30. september 2017. Der blev indsamlet 719.136,25 DKK fra 1962 støtter. TUSIND TAK for alle bidragene.


Den 28. september 2017:

Interview på DR P1. Når filen er åbnet kan du spole frem til 1:13 hvor interviewet starter.


Den 25. september 2017:

Tilmelding

Så er muligt for dig at tilkendegive om du er interesseret i omlægning af lån hos Boligejernes RK hvis det bliver muligt samt tilmelde dig til nyhedsbreve her.


Her er slides fra Disruption i Realkreditten - Realkreditdagen. Her er beskrivelse af eventet.
Tak til Finansforeningen for invitationen og for at have taget så pænt imod os.

Crowdfunding på Booomerang

Den 13. august 2017:

Fantastisk. Vi nåede det! Tak til alle bidragsydere til Boligejernes Realkredit. Vi nåede fredag morgen den magiske grænse på kr. 500.000. Vi er nu sikret at modtage beløbet og kan planlægge det videre arbejde med den viden.

Indsamlingen fortsætter til udløb af perioden, og vi har fortsat behov for al den støtte I kan give, både moralsk og økonomisk, til etablering af et kundestyret realkredit institut.  Jo flere vi er jo stærkere står vi :-)


Den 2. august 2017:

Foreningen Fair Bidragssats har nu fordoblet deres medlemmers bidrag til crowdfundingen op til 45.000 kroner, hvorefter RealRåd har sponseret et tilsvarende beløb. Stor tak til begge organisationer for deres støtte til vores projekt.

Vi har nu indsamlet næsten 450.000 kroner og er således tæt på målet. Vi beder om fortsat højt engagement fra alle jer der støtter vores projekt, så vi får de sidste penge indsamlet og endnu flere med som stiftere af et kundestyret realkredit institut.


Den 26. juli 2017

Så har vi passeret 375.000,- kr. i Crowdfundingen på Booomerang, og er således nu så tæt på målet, at det giver fornyet energi og tro på at det lykkes. Det til trods for at mange er på ferie og har andre ting at tænke på end at medvirke til at etablere et brugerstyret realkredit institut i Danmark.

Vi vil gerne endnu engang takke alle der bidrager med energi og penge til dette vigtige projekt.

Vi er blevet gjort opmærksomme på at der har været fortolkningsmuligheder i ”incitaments teksten” på Booomerang, men den er nu strammet op, således at alle der donerer over 500,- kr. samlet, får den samlede donation i rabat og ikke kun det beløb der overstiger 500 kr. som var vores intention fra starten, og det der er kommunikeret i forskellige videoer. Se den fulde tekst på Booomerang.dk.

Vi har fortsat brug for al jeres støtte og engagement til at brede budskabet, således vi får endnu flere til at donere penge via Booomerang, så vi kan komme i mål med indsamlingen og komme videre med arbejdet.


Den 14. juli 2017:

Den 4. juli 2017:

Sådan :-)

Vi har til frokost passeret kr. 250.000 i indsamlede midler, og er nu halvvejs mod målet.

Tusind tak til alle jer der støtter vores initiativ.

Vi har fortsat brug for jeres engagement og støtte til at få endnu flere involveret i projektet. Vi må holde dampen oppe i indsamlingen så vi kan igangsætte det videre arbejde allerede umiddelbart efter sommerferien.

Endnu engang – TUSIND TAK til jer alle.

----------------------

Vi har den 20. juni igangsat Crowdfunding på Booomerang, med henblik på at skaffe minimum kr. 500.000,- til at etablere en erhvervsdrivende fond, der skal etablere og eje Boligejernes Realkredit A/S 100%.

Herved sikres Boligejernes Realkredit A/S mod et eventuelt fremtidigt salg og udvanding af de værdier vi står for, nemlig et brugerstyret og solidarisk drevet realkredit institut med overskudsdeling og fri af store finansielle koncern strukturer.

Opdatering, den 22/6 2017 kl. 22:47: Vi har netop rundet de første 100.000 kroner ud af de 500.000 vi har brug for i denne fase. TUSIND TAK til alle dem der støtter os. Det betyder så utroligt meget. Vi har brug for at komme op må mindst 500.000 for at projektet lykkes, så vær søde at blive ved med at støtte.

Støt os ved at donere et beløb via Booomerang her.
Se en rigtig god artikel om os og vores projekt i Ekstrabladet her.Citater fra Boomerangs "Funders side" der er ydet den 4. juli 2017:
(her kan du også følge indsamlingen):

Sidse: ”Tak for jeres store arbejde! Jeg vil meget gerne støtte og krydser fingre for, at det vil lykkes og jeg kan flytte mit lån til Boligejernes Realkredit”

Britta: ” Jeg håber projektet lykkes for initiativtagerne til gavn for mine børn og børnebørn.”

Howard ” Keep on moveing forward Keep up the good work”

Bjarne “Dette er det bedste der er sket inden for Realkredit i de sidste mange år.”


Tidligere citater:

"Dejligt med den foreløbige frivillige indsats for at skabe reel konkurrence på realkreditområdet - værd at støtte"

"Et rigtig godt initiativ som alle boligejere burde støtte op om."

"Vi må jo videre , Tak til Jer, der lægger arbejdet i denne kreditforening."

Opdateret den 10. juni 2018.Boligejernes RK - boligejernes nye kreditforeningFortsætter du med at anvende vores hjemmeside er du indforstået med vores brug af Cookies
Copyright © 2017. Boligejernes RK. All Rights Reserved
Site by: imarketing